PROJEKT REZOLUCJI
PDF 140kWORD 59k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie skutecznej współpracy Turcji w walce z terroryzmem islamskim


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie skutecznej współpracy Turcji w walce z terroryzmem islamskim  
B8-0724/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w sprawozdaniu sądowym Prokuratury Republiki w Mediolanie jest mowa o międzynarodowym koordynatorze „zagranicznych bojowników”, który z Turcji przez nikogo nie niepokojony organizuje przyjazd bojowników z Europy i rozsyła ich do stref znajdujących się pod kontrolą Daisz;

1.      uważa, że Turcja nie współpracuje aktywnie w walce z terroryzmem islamskim, zajmując stanowisko co najmniej dwuznaczne;

2.      apeluje do Komisji, Rady, wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz do Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu o przypomnienie rządowi tureckiemu i właściwym organom ich obowiązków, wzywając ich do skutecznej współpracy;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Koordynatorowi UE ds. Zwalczania Terroryzmu, jak również rządowi tureckiemu.

Informacja prawna