FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 117kWORD 57k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ett aktivt turkiskt samarbete i kampen mot islamistisk terrorism


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om ett aktivt turkiskt samarbete i kampen mot islamistisk terrorism  
B8-0724/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     En rättslig utredning från åklagarmyndigheten i Milano har avslöjat att det finns en internationell samordnare av utländska stridande, som från Turkiet helt ostört organiserar mottagandet av stridande från Europa och utplaceringen av dem i IS‑kontrollerade områden.

1.      Europaparlamentet anser inte att Turkiet samarbetar aktivt i kampen mot islamistisk terrorism, utan snarare intar en tvetydig ståndpunkt.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och samordnaren för kampen mot terrorism att påminna den turkiska regeringen och de behöriga myndigheterna om deras skyldigheter och uppmana dem att samarbeta aktivt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta förslag till resolution till kommissionen, rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, samordnaren för kampen mot terrorism samt Turkiets regering.

Rättsligt meddelande