NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 59k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o snížení znečištění ovzduší


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o snížení znečištění ovzduší  
B8-0725/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace ve své zprávě o kvalitě ovzduší za rok 2005 navrhuje nižší limity úrovní atmosférického znečistění;

B.     vzhledem k tomu, že nedávná studie WHO a OBSE odhaduje, že v roce 2010 si znečistění atmosféry v Evropě vyžádalo na 600 000 předčasných úmrtí s náklady ve výši přibližně 1,6 bilionu dolarů;

C.     vzhledem k tomu, že přestože se v porovnání s rokem 1990 podařilo snížit úrovně znečistění atmosféry, v odvětví dopravy byl paradoxně zaznamenán nárůst znečistění částicemi PM10 a PM 2,5, které jsou považovány pro lidské zdraví za jedny z nejnebezpečnějších;

D.     vzhledem k tomu, že v průběhu roku dojde v mnoha velkých evropských městech k překročení maximálních úrovní znečistění stanovených EU;

1.      vyzývá Komisi, aby předložila strategii na snížení atmosférického znečistění se zvláštní pozorností věnovanou znečistění v odvětví dopravy.

Právní upozornění