PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 57k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


ilmansaasteiden vähentämisestä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ilmansaasteiden vähentämisestä  
B8-0725/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY,

–       ottaa huomioon tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön vuonna 2005 julkaisemassa, ilmanlaatua koskevassa raportissa ehdotetaan ilman epäpuhtauksia koskevien rajojen tiukentamista;

B.     ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön ja OECD:n äskettäin tekemässä tutkimuksessa arvioitiin, että vuonna 2010 Euroopassa kuoli 600 000 ihmistä ennenaikaisesti ilmansaasteisiin liittyvien sairauksien vuoksi, mistä aiheutui noin 1,6 triljoonan dollarin kustannukset;

C.     ottaa huomioon, että vaikka ilmansaasteet ovat vähentyneet vuoden 1990 tasoon verrattuna, paradoksaalisesti kuitenkin terveydelle kaikkein vaarallisimpina pidettyjen PM10- ja PM2,5-hiukkasten päästöjen määrä on kasvanut liikenteen alalla;

D.     ottaa huomioon, että joinakin aikoina vuodesta EU:n vahvistamat ilmansaasteiden enimmäisrajat ylittyvät monissa suurissa eurooppalaisissa kaupungeissa;

1.      kehottaa komissiota esittämään strategian, jonka avulla voidaan vähentää ilmansaasteita ja erityisesti niitä, joita liikenne aiheuttaa.

Oikeudellinen huomautus