PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 135kWORD 60k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o smanjenju onečišćenja zraka


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o smanjenju onečišćenja zraka  
B8-0725/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da se u izvješću Svjetske zdravstvene organizacije o kvaliteti zraka iz 2005. predlažu niže granične vrijednosti za razine onečišćujućih tvari;

B.     budući da se u nedavnoj studiji Svjetske zdravstvene organizacije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj procjenjuje da je 600 000 slučajeva preuranjene smrti u Europi 2010. prouzročeno bolestima povezanima s onečišćenjem zraka te da povezani troškovi iznose oko 1,6 bilijuna USD;

C.     budući da je u prometnom sektoru zabilježeno paradoksalno povećanje čestica PM10 i PM 2,5, koje se smatraju jednim od najopasnijih za zdravlje, iako su se razine onečišćenja u odnosu na 1990. smanjile;

D.     budući da se u nekim dijelovima godine u mnogim velikim europskim gradovima premašuju najveće dopuštene razine onečišćenja u EU-u;

1.      poziva Komisiju da predloži strategiju za smanjenje onečišćenja zraka s posebnim naglaskom na onečišćenju povezanom s prometnim sektorom.

Pravna napomena