PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 137kWORD 60k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl oro taršos mažinimo


Aldo Patriciello

B8‑0725/2015 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl oro taršos mažinimo  

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje,

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Pasaulio sveikatos organizacijos 2005 m. pranešime dėl oro kokybės siūloma nustatyti mažesnes atmosferos teršalų kiekio ribas;

B.     kadangi naujausiame PSO ir EBPO tyrime apskaičiuota, kad 2010 m. ligos, susijusios su atmosferos užterštumu, sukėlė 600 000 ankstyvos mirties atvejų Europoje, o su tuo susijusios išlaidos siekia 1,6 trilijonų JAV dolerių;

C.     kadangi, nepaisant to, kad, palyginti su 1990 m., užterštumo lygis sumažėjo, paradoksalu, kad transporto sektoriuje buvo užfiksuotas kietųjų dalelių KT10 ir KT2,5, laikomų pavojingiausiomis sveikatai, kiekio padidėjimas;

D.     kadangi tam tikrais metų laikotarpiais daugelyje Europos miestų viršijamos ES nustatytos didžiausio leistino teršalų kiekio ribos;

1.      ragina Komisiją pristatyti strategiją, kuria būtų siekiama mažinti atmosferos taršą, ypatingą dėmesį skiriant transporto sektoriaus keliamai taršai.

Teisinis pranešimas