REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 145kWORD 59k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par gaisa piesārņojuma samazināšanu


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gaisa piesārņojuma samazināšanu  
B8-0725/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/81/EK par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2005. gada ziņojumā par gaisa kvalitāti ir ierosināts noteikt zemākas atmosfēras piesārņojuma robežvērtības;

B.     tā kā nesenā PVO un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījumā tiek lēsts, ka 2010. gadā Eiropā no atmosfēras piesārņojuma izraisītām slimībām priekšlaicīgi miruši 600 000 cilvēku un ka šis piesārņojums tādējādi radījis izmaksas aptuveni USD 1,6 triljonu apmērā;

C.     tā kā, neraugoties uz piesārņojuma līmeņa samazināšanos salīdzinājumā ar 1990. gadu, transporta nozarē paradoksālā kārtā tiek novērots piesārņojuma ar PM10 un PM2,5 daļiņām — kas tiek uzskatītas par vienām no veselībai bīstamākajām — pieaugums;

D.     tā kā atsevišķos gada periodos Eiropas lielpilsētās tiek pārsniegts ES noteiktais maksimālais pieļaujamais piesārņojuma līmenis,

1.      aicina Komisiju iesniegt stratēģiju atmosfēras piesārņojuma samazināšanai, īpašu uzmanību pievēršot transporta nozares radītajam piesārņojumam.

Juridisks paziņojums