PROJEKT REZOLUCJI
PDF 139kWORD 60k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza  
B8-0725/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,

–       uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w sprawozdaniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącym jakości powietrza proponuje się niższe limity substancji zanieczyszczających powietrze;

B.     mając na uwadze, że niedawna analiza przeprowadzona przez WHO i OECD ocenia na 600 000 liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza w Europie w 2010 r., a ich koszt na ok. 1,6 tryliona USD;

C.     mając na uwadze, że pomimo obniżenia poziomów zanieczyszczenia w porównaniu z 1990 r. w sektorze transportu paradoksalnie stwierdzono zwiększenie obecności cząstek PM10 i PM2,5 uważanych za jedne z najniebezpieczniejszych dla zdrowia;

D.     mając na uwadze, że w niektórych okresach roku w wielu dużych miastach europejskich maksymalny poziom zanieczyszczenia dopuszczalny w UE jest przekraczany;

1.      apeluje do Komisji o przedstawienie strategii będącej w stanie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia pochodzącego z sektora transportu.

Informacja prawna