PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 60k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la reducerea poluării aerului


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la reducerea poluării aerului  
B8-0725/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa,

–       având în vedere Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Raportul 2005 al Organizației Mondiale a Sănătății referitor la calitatea aerului propune plafoane mai reduse în ceea ce privește nivelurile de poluanți atmosferici;

B.     întrucât un studiu recent al OMS și al OCSE aproximează că numărul de decese premature provocate în anul 2010 de bolile asociate poluării atmosferice în zona Europei s-a ridicat la 600 000, cu un cost de circa 1,6 miliarde de dolari;

C.     întrucât, în pofida unei reduceri a nivelurilor de poluare în raport cu anul 1990, în sectorul transporturilor s-a înregistrat, în mod paradoxal, o creștere a particulelor PM10 și PM2,5, considerate ca fiind printre cele mai periculoase pentru sănătate;

D.     întrucât, în unele perioade din an, în numeroase orașe europene nivelurile maxime de poluare impuse de UE sunt depășite;

1.      invită Comisia să prezinte o strategie în măsură să reducă poluarea atmosferică, acordând o atenție deosebită aceleia care provine din sectorul transporturilor.

Notă juridică