NÁVRH UZNESENIA
PDF 140kWORD 60k
08/06/2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o znížení znečistenia ovzdušia


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o znížení znečistenia ovzdušia  
B8-0725/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie;

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej správe z roku 2005 o kvalite ovzdušia navrhuje nižšie limitné hodnoty látok znečisťujúcich ovzdušie;

B.   keďže podľa odhadov uvedených v nedávnej štúdii WHO a OECD v dôsledku chorôb súvisiacich so znečistením ovzdušia v Európe prišlo v roku 2010 predčasne o život 600 000 osôb a znečistenie ovzdušia si vyžiadalo náklady vo výške približne 1,6 bilióna dolárov;

C.   keďže napriek zníženiu úrovne znečistenia v porovnaní s rokom 1990 v odvetví dopravy došlo paradoxne k nárastu znečistenia časticami PM10 a PM2,5, ktoré sa považujú za jedny z najnebezpečnejších pre zdravie;

D.   keďže v mnohých veľkých európskych mestách dochádza v určitých obdobiach roka k prekročeniu maximálnych hodnôt znečistenia stanovených EÚ;

1.  vyzýva Komisiu, aby predložila stratégiu na zníženie znečistenia ovzdušia, v ktorej sa bude venovať osobitná pozornosť znečisteniu spôsobovanému odvetvím dopravy.

Právne oznámenie