PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 133kWORD 59k
8. 6. 2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o zmanjšanju onesnaženosti zraka


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zmanjšanju onesnaženosti zraka  
B8-0725/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo,

–       ob upoštevanju Direktive 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker poročilo Mednarodne zdravstvene organizacije iz leta 2005 o kakovosti zraka predlaga nižje meje za stopnje onesnaženost zraka;

B.     ker se v nedavni študiji Mednarodne zdravstvene organizacije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ocenjuje, da so bile leta 2010 bolezni, povezane z onesnaženostjo zraka, vzrok za 600 000 prezgodnjih smrti v Evropi in 1,6 bilijona dolarjev stroškov;

C.     ker so se kljub znižanju stopnje onesnaženosti v primerjavi z letom 1990 delci PM10 in PM 2,5, ki so med najnevarnejšimi za zdravje, v prometnem sektorju paradoksalno zvišali;

D.     ker v številnih velikih evropskih mestih stopnja onesnaženosti občasno preseže najvišje vrednosti, ki jih določa EU;

1.      poziva Komisijo, naj predlaga strategijo za zmanjšanje onesnaženosti zraka, ob tem pa naj pozornost nameni predvsem prometnemu sektorju.

 

Pravno obvestilo