FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 59k
14.7.2015
PE565.704v01-00
 
B8-0726/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om muligheden for fakultativt at tilføje ekstra oplysninger om geografisk oprindelsessted med henblik på at forbedre genkendeligheden af landbrugs- og fødevareprodukter samt med henblik på en effektivere markedsføring og en bedre orientering/beskyttelse af forbrugerne


Alberto Cirio

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om muligheden for fakultativt at tilføje ekstra oplysninger om geografisk oprindelsessted med henblik på at forbedre genkendeligheden af landbrugs- og fødevareprodukter samt med henblik på en effektivere markedsføring og en bedre orientering/beskyttelse af forbrugerne  
B8‑0726/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 120, stk. 1, litra g, i forordning (EU) nr. 1308/2013),

–       der henviser til forordning (EU) nr. 1151/2012,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at det ifølge EU-lovgivningen ikke er tilladt på produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) at specificere yderligere, hvor i området produktet stammer fra, selv om dette grundlæggende og objektivt påvirker landbrugs- eller fødevareproduktets særlige egenskaber;

B.     der henviser til, at det derimod i henhold til artikel 120, stk. 1, litra g) i forordning (EU) nr. 1308/2013 for vins vedkommende er tilladt at anføre navnet på en anden geografisk enhed, som enten er mindre eller større end det område, der ligger til grund for oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse;

C.     der henviser til, at denne mulighed har vist sig nyttig og effektiv i vinbranchen for såvel forbrugerne som for markedsføringen af produkterne;

1.      opfordrer Kommissionen til i forordning (EU) nr. 1151/2012 at indføje en ny artikel, som, i lighed med hvad der gælder for vin, åbner mulighed for på landbrugs- og fødevarer fakultativt at anføre ekstra oplysninger om, at produktet stammer fra et mindre område inden for BOB- eller BGB-området, når blot der herved tilføjes væsentlige oplysninger om specielle kvalitative egenskaber ved produktet.

Juridisk meddelelse