PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 138kWORD 61k
14.7.2015
PE565.704v01-00
 
B8-0726/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o mogućnosti uvođenja dodatnih neobveznih oznaka zemljopisnog podrijetla u cilju bolje identifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, učinkovitijeg trgovanja i bolje informiranosti/zaštite kupca


Alberto Cirio

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o mogućnosti uvođenja dodatnih neobveznih oznaka zemljopisnog podrijetla u cilju bolje identifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, učinkovitijeg trgovanja i bolje informiranosti/zaštite kupca  
B8-0726/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 120. stavak 1. točka (g) Uredbe (EU) br. 1308/2013,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da europsko zakonodavstvo ne dopušta geografsko razlikovanje u okviru zaštićene oznake izvornosti (ZOI) i oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP), iako te razlike znatno i objektivno utječu na karakteristike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

B.     budući da se, s druge strane, člankom 120. stavak 1. točka (g) Uredbe (EU) br. 1308/2013 na etiketi na vinu dopušta navođenje imena neke druge manje ili veće zemljopisne jedinice koja se nalazi u području navedenom u oznaci izvornosti ili oznaci zemljopisnog podrijetla;

C.     budući da se priznavanje ove mogućnosti u vinskom sektoru pokazalo korisnim i efikasnim i za potrošače i za prodaju proizvoda;

1.      poziva Komisiju da u Uredbu br. 1151/2012 uvrsti, jednako kako je to učinjeno za vino, novi članak kojim se dopušta uvođenje dodatnih, neobveznih oznaka zemljopisnog podrijetla za poljoprivredne i prehrambene proizvode koje se odnose na manje jedinice unutar istog područja, ako takvo dodavanje odgovara bitnom razlikovanju i kvaliteti proizvoda.

Pravna napomena