PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 134kWORD 61k
14.7.2015
PE565.704v01-00
 
B8-0726/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la oportunitatea introducerii mențiunilor geografice suplimentare cu caracter facultativ pentru o mai bună identificare a produselor agricole și alimentare, o comercializare mai eficace și o mai bună informare/protejare a consumatorilor


Alberto Cirio

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la oportunitatea introducerii mențiunilor geografice suplimentare cu caracter facultativ pentru o mai bună identificare a produselor agricole și alimentare, o comercializare mai eficace și o mai bună informare/protejare a consumatorilor  
B8-0726/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 120 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât legislația europeană nu permite stabilirea de diferențieri geografice în cadrul denumirilor de origine protejate (DOP) și al indicațiilor geografice protejate (IGP), chiar dacă acestea influențează în mod substanțial și obiectiv caracteristicile produsului agricol sau alimentar;

B.     întrucât, dimpotrivă, în ceea ce privește vinul, articolul 120 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 permite indicarea pe etichetă a numelui unei alte unități geografice mai mici sau mai mari din zona care stă la baza denumirii de origine sau a indicației geografice;

C.     întrucât recunoașterea acestei posibilități s-a dovedit utilă și eficace în sectorul vinicol atât pentru consumatori, cât și pentru comercializarea produselor;

1.      invită Comisia să introducă în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, așa cum s-a dispus în cazul vinului, un nou articol care să permită, pentru produsele agricole și alimentare, introducerea mențiunilor geografice suplimentare cu caracter facultativ referitoare la zone mai restrânse în cadrul aceleași indicații, dacă respectiva mențiune suplimentară corespunde unei diferențieri substanțiale și calitative a produsului.

Notă juridică