PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 134kWORD 60k
25.6.2015
PE565.705v01-00
 
B8-0727/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o požarima tijekom ljeta


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o požarima tijekom ljeta  
B8-0727/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir da je EU osnovao Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije (ERCC),

–       uzimajući u obzir da je EU osnovao Europski informacijski sustav za šumske požare (EFFIS),

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da požari tijekom ljeta pogađaju mnoge europske države, posebice one na jugu Europe;

B.     budući da su u posljednjih deset godina požari tijekom ljeta samo u Italiji uništili više od 500 tisuća hektara šume;

C.     budući da se akcijom pošumljavanja i obnova šuma uspjelo sanirati posljedice uništavanja;

D.     budući da se problem redovno ponavlja iz godine u godinu nanoseći golemu gospodarsku i ekološku štetu i da se samo akcijama sprječavanja i gašenja omogućuje smanjenje štetnih posljedica;

E.     budući da su uzroci požara brojni, od prirodnih pojava (munja) do podmetanja;

1.      poziva Komisiju da ojača kampanje osvješćivanja kako bi se spriječili požari i olakšao pristup europskim gospodarskim potporama u cilju obnavljanja područja pogođenih požarima tijekom ljeta.

 

Pravna napomena