PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 135kWORD 60k
22.6.2015
PE565.706v01-00
 
B8-0728/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o sporazumu s Balija


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o sporazumu s Balija  
B8-0728/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir reformu ZPP-a iz 2013. godine,

–       uzimajući u obzir potpisivanje sporazuma s Balija u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO),

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da proračun ZPP-a za razdoblje od 2014. do 2020. predstavlja približno 38 % općeg proračuna EU-a i iznosi 408,31 milijardu EUR;

B.     budući da je zbog poljoprivrednih subvencija određenih Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o izravnim plaćanjima poljoprivrednicima došlo do poremećaja na tržištu;

C.     budući da su se u okviru sporazuma s Balija iz prosinca 2013. sve države članice Svjetske trgovinske organizacije obvezale smanjiti carinske stope i poljoprivredne subvencije;

1.      poziva Komisiju da poduzme mjere potrebne za što skoriju provedbu jedinog sporazuma koji je WTO uspio postići u 20 godina svog postojanja.

Pravna napomena