PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 120kWORD 59k
22.6.2015
PE565.706v01-00
 
B8-0728/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la Acordul de la Bali


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la Acordul de la Bali  
B8-0728/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere reforma PAC din 2013,

–       având în vedere Acordul de la Bali din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC),

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât bugetul PAC pentru perioada 2014-2020 reprezintă aproximativ 38% din bugetul general al UE, pentru un total de 408,31 miliarde EUR;

B.     întrucât există o denaturare a pieței din cauza subvențiilor agricole, astfel cum a stabilit Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind plățile directe către agricultori;

C.     întrucât, în conformitate cu Acordul de la Bali din decembrie 2013, toate statele membre ale Organizației Mondiale a Comerțului s-au angajat să reducă taxele vamale și subvențiile agricole;

1.      invită Comisia să lanseze inițiativele necesare pentru a implementa cât mai curând unicul acord la care OMC a putut ajunge în cei 20 de ani ai săi de existență.

Notă juridică