NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 60k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o fenoménu dětských nevěst


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o fenoménu dětských nevěst  
B8-0729/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie z roku 2000,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) z roku 1950,

–       s ohledem na Istanbulskou úmluvu z roku 2011,

–       s ohledem na zprávu Populačního fondu OSN z roku 2013 na téma „dětských matek“,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že každého dne se 20 000 dívek mladších 18 let v zemích v jižní části světa stane matkami;

B.     vzhledem k tomu, že každý rok porodí dítě dva miliony dívek mladších 15 let z celkového počtu 7,3 milionu dospívajících matek;

C.     vzhledem k tomu, že předčasná manželství úzce souvisejí s nucenými manželstvími, jelikož jsou dospívající dívky většinou obětí donucování;

D.     vzhledem k tomu, že se v samotné Itálii, na základě odhadů a nikoli jistých údajů, mluví o dvou tisících dívek narozených v Itálii a donucených k manželství v zemi původu;

E.     vzhledem k tomu, že tento fenomén se taktéž týká širší otázky diskriminace na základě pohlaví a násilí páchaného na ženách;

1.      žádá Komisi, aby vypracovala podrobnější analýzu tohoto fenoménu za účelem získání aktuálních údajů a usilovala o vyjasnění tohoto vážného společenského problému.

Právní upozornění