FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 59k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om barnebrude


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om barnebrude  
B8‑0729/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fra 2000,

–       der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950,

–       der henviser til Istanbulkonventionen fra 2011,

–       der henviser til De Forenede Nationers Befolkningsfonds (UNFPA's) rapport fra 2013 om børnemødre,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at der i landene på den sydlige halvkugle hver dag er 20 000 piger under 18 år, som bliver mødre;

B.     der henviser til, at der ud af det samlede antal på 7,3 millioner teenagepiger, som føder på årsbasis, er to millioner, der er under 15 år gamle;

C.     der henviser til, at der er en tæt sammenhæng mellem tidligt indgåede ægteskaber og tvangsægteskaber, eftersom de mindreårige i størstedelen af tilfældene udsættes for tvang;

D.     der henviser til, at der alene i Italien er 2 000 piger, der er født i Italien, som årligt tvinges til at indgå ægteskab i oprindelseslandene (der er dog tale om et estimat og ikke om sikre oplysninger);

E.     der henviser til, at dette fænomen blot er ét aspekt af en større problemstilling, som også omfatter kønsbetinget forskelsbehandling og vold mod kvinder;

1.      anmoder Kommissionen om at igangsætte en nøjere undersøgelse af fænomenet med henblik på at fremskaffe ajourførte oplysninger og at gøre en indsats for at sætte fokus på denne alvorlige samfundsmæssige problematik.

Juridisk meddelelse