PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 131kWORD 57k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


lapsiavioliitoista


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys lapsiavioliitoista  
B8-0729/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon vuonna 2000 annetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon vuonna 1950 tehdyn Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 2011 tehdyn Istanbulin yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 2013 julkaistun YK:n väestörahaston (UNFPA) raportin "Lapsuus äitinä" (Motherhood in Childhood),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että maapallon eteläpuoliskolla päivittäin 20 000 alle 18-vuotiasta tyttöä tulee äidiksi;

B.     ottaa huomioon, että alle 15-vuotiaiden osuus kaikkiaan 7,3 miljoonasta teiniäidistä on vuosittain kaksi miljoonaa;

C.     toteaa, että lapsiavioliitoilla on läheinen yhteys pakkoavioliittoihin, sillä useimmissa tapauksissa alaikäiset pakotetaan avioliittoon;

D.     toteaa, että pelkästään Italiassa arviolta kaksi tuhatta maassa syntynyttä tyttöä on pakotettu avioliittoon alkuperämaassa;

E.     katsoo, että tämä ilmiö kuuluu laajempaan ongelmakenttään sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta;

1.      kehottaa komissiota teettämään perusteellisen arvion tästä ilmiöstä tuoreiden tilastojen keräämiseksi ja toteuttamaan toimia tämän vakavan yhteiskunnallisen ongelman esiin tuomiseksi.

Oikeudellinen huomautus