PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 60k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl mažamečių nuotakų


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl mažamečių nuotakų  
B8‑0729/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1950 m. Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. Stambulo konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. Jungtinių Tautų gyventojų fondo ataskaitą „Mažametės motinos“

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi kasdien 20 tūkstančių jaunesnių nei 18 metų mergaičių pietinėse pasaulio valstybėse tampa motinomis;

B.  kadangi kasmet pagimdo 2 mln. jaunesnių nei 15 metų amžiaus mergaičių, o iš viso motinomis tampa 7,3 mln. paauglių;

C.  kadangi ankstyvos santuokos glaudžiai susijusios su priverstinėmis santuokomis, nes daugeliu atveju mažametės yra prievartos aukos;

D.  kadangi remiantis netiksliais duomenimis, vien Italijoje yra 2 tūkstančiai šalyje gimusių mergaičių, kurios verčiamos tekėti jų kilmės šalyse;

E.  kadangi šis reiškinys susijęs su didesne diskriminacijos dėl lyties ir smurto prieš moteris problema;

1.  ragina Komisiją skatinti išsamesnę šio reiškinio analizę, siekiant gauti atnaujintus duomenis ir stengiantis atkreipti dėmesį į šią rimtą socialinę problemą.

Teisinis pranešimas