REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 147kWORD 60k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par nepilngadīgo meiteņu laulību parādību


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepilngadīgo meiteņu laulību parādību  
B8-0729/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2000. gada Pamattiesību hartu (ESPH),

–       ņemot vērā 1950. gada Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK),

–       ņemot vērā 2011. gada Istanbulas konvenciju,

–       ņemot vērā 2013. gada ANO Iedzīvotāju fonda ziņojumu par tēmu „Nepilngadīgās mātesˮ,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā pasaules dienvidu valstīs katru dienu divdesmit tūkstoš meiteņu kļūst par mātēm, nesasniedzot 18 gadu vecumu;

B.     tā kā katru gadu bērnus pasaulē laiž divi miljoni meiteņu, kas ir jaunākas par 15  gadiem, savukārt pieaugušo māšu skaits ir 7,3 miljoni;

C.     tā kā agras laulības ir cieši saistītas ar piespiedu laulībām, jo lielākā daļā gadījumu nepilngadīgās meitenes ir stājušās laulībā spaidu rezultātā;

D.     tā kā tikai Itālijā vien tiek lēsts — precīzu datu nav —, ka divi tūkstoši šajā valstī dzimušas meitenes tiek piespiedu kārtā izprecinātas uz viņu izcelsmes valstīm;

E.     tā kā šī parādība ir daļa no daudz plašāka jautājuma par dzimumu diskrimināciju un pret sievietēm vērstu vardarbību,

1.      prasa, lai Komisija veiktu šīs parādības rūpīgu analīzi un iegūtu jaunākos datus, un, ņemot tos vērā, pievērstu uzmanību šai nopietnajai sociālajai problēmai.

 

Juridisks paziņojums