PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 132kWORD 60k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la fenomenul mireselor-copil


Aldo Patriciello

Propunerea de rezoluție a Parlamentului European referitoare la fenomenul mireselor-copil  
B8-0729/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 2000,

–       având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului din 1950,

–       având în vedere Convenția de la Istanbul din 2011,

–       având în vedere raportul din 2013 al Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) pe tema mamelor-copil,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în țările din emisfera sudică, douăzeci de mii de fete cu vârsta sub 18 ani devin zilnic mame;

B.     întrucât, în fiecare an, dintr-un total de 7,3 milioane de mame adolescente, există două milioane de fete care nasc înainte de a fi împlinit vârsta de 15 ani;

C.     întrucât căsătoriile timpurii sunt strâns legate de căsătoriile forțate, deoarece, în majoritatea cazurilor, minorii sunt victime ale constrângerilor;

D.     întrucât, potrivit unor estimări, și nu pe baza unor date concrete, numai în Italia ar exista două mii de fete născute în această țară și forțate să se căsătorească în țările de origine;

E.     întrucât acest fenomen se încadrează în chestiunea mai largă a discriminării pe criterii de gen și a violenței împotriva femeilor,

1.      solicită Comisiei să analizeze mai detaliat acest fenomen, pentru a avea date actualizate, și să întreprindă eforturi pentru a evidenția această gravă chestiune socială.

Notă juridică