NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 59k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o detských nevestách


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o detských nevestách  
B8-0729/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie z roku 2000,

–       so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) z roku 1950,

–       so zreteľom na Istanbulský dohovor z roku 2011,

–       so zreteľom na správu Populačného fondu OSN (UNFPA) o dievčatách-matkách,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže každý deň sa v južných krajinách sveta stane matkami dvadsať tisíc dievčat vo veku do 18 rokov;

B.     keďže z celkového počtu 7,3 milióna dospievajúcich matiek každý rok privedie na svet dieťa dva milióny dievčat vo veku nižšom ako 15 rokov;

C.     keďže včasné manželstvá sa priamo spájajú s manželstvami z donútenia, pretože väčšinou sú k tomu maloleté obete donútené;

D.     keďže len v Taliansku sa hovorí o dvoch tisícoch dievčat narodených v krajine a donútených vydať sa krajine pôvodu, čo sú však odhady, nie spoľahlivé údaje;

E.     keďže tento fenomén je súčasťou širšej problematiky rodovej diskriminácie a násilia voči ženám;

1.      žiada Komisiu, aby podporila podrobnejšiu analýzu tohto javu sa cieľom získať aktuálnejšie údaje a objasnila tento vážny sociálny problém.

Právne oznámenie