PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 121kWORD 60k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o pojavu otroških nevest


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o pojavu otroških nevest  
B8-0729/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah iz leta 2000,

–       ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) iz leta 1950,

–       ob upoštevanju Istanbulske konvencije iz leta 2011,

–       ob upoštevanju poročila Sklada Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) iz leta 2013 o najstniških materah;

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker v južnih državah sveta vsak dan postane mati dvajset tisoč deklet, mlajših od 18 let;

B.     ker vsako leto rodi dva milijona deklet, mlajših od 15 let, najstniških mater pa je skupaj 7,3 milijona;

C.     ker so prezgodnje poroke tesno povezane s prisilnimi porokami, saj so mladoletnice v poroko v večini primerov prisiljene;

D.     ker naj bi bilo po ocenah, in ne na podlagi zanesljivih podatkov, samo v Italiji 2000 deklet, ki so bila tam tudi rojena, prisiljenih v poroko v njihovi izvorni državi;

E.     ker je ta pojav del širše problematike diskriminacije na podlagi spola in nasilja nad ženskami;

1.      poziva Komisijo, naj podpre bolj podrobno analizo tega pojava, da bi se pridobili ažurni podatki, in si prizadeva opozarjati na to resno družbeno problematiko.

Pravno obvestilo