FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 57k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om barnbrudar


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om barnbrudar  
B8-0729/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från 2000,

–       med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950,

–       med beaktande av Istanbulkonventionen från 2011,

–       med beaktande av FN:s befolkningsfonds rapport från 2013 Motherhood in Childhood om unga mödrar,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Varje dag blir 20 000 flickor under 18 år mammor i länderna på södra halvklotet.

B.     Av totalt 7,3 miljoner tonårsflickor som blir mammor varje år är 2 miljoner under 15 år.

C.     Det finns en nära koppling mellan tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, då de minderåriga i de flesta fall utsätts för tvång.

D.     Bara i Italien har uppskattningsvis 2 000 flickor som är födda i landet tvingats gifta sig i ursprungsländerna.

E.     Denna företeelse faller inom ramen för de bredare frågorna om könsdiskriminering och våld mot kvinnor.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en mer ingående analys av denna företeelse i syfte att få fram färsk statistik och att vidta åtgärder för att belysa detta allvarliga samhällsproblem.

Rättsligt meddelande