ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 59k
1.7.2015
PE565.709v01-00
 
B8-0731/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно забраната на свободна продажба на капаните за мишки с лепило


Доминик Билд, Софи Монтел

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забраната на свободна продажба на капаните за мишки с лепило  
B8-0731/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 8 от Директива 2009/147/ЕО, наречена Директива за птиците,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че капаните за мишки с лепило се продават свободно в супермаркетите за градински стоки, „направи си сам“ и дори по интернет;

Б.     като има предвид, че капанът за мишки с лепило е обикновена плочка, намазана със синтетично или естествено лепило, в средата на която се поставя примамка, за да привлече животното;

В.     като има предвид, че уловените животни страдат дни наред преди да умрат от глад, обезводняване и самонараняване;

Г.     като има предвид, че тези капани са предназначени за гризачите, но котки, кучета или птици също могат да станат техни жертви;

1.      призовава за забрана на свободната продажба на капани за мишки с лепило;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

Правна информация