NÁVRH USNESENÍ
PDF 123kWORD 60k
1.7.2015
PE565.709v01-00
 
B8-0731/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zákazu volného prodeje lepidlových pastí


Dominique Bilde, Sophie Montel

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zákazu volného prodeje lepidlových pastí  
B8‑0731/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 8 směrnice 2009/147/ES, tzv. směrnice „o ochraně ptáků“,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že lepidlové pasti jsou volně prodejné v supermarketech se zahradnickými potřebami, potřebami pro kutily či dokonce na internetu;

B.     vzhledem k tomu, že lepidlová past je jednoduchou plochou opatřenou syntetickým či přírodním lepidlem, do jejíhož středu je umístěna návnada na přilákání zvířete;

C.     vzhledem k tomu, že zvíře, které je do takové pasti chyceno, před svou smrtí následkem hladu, dehydratace či sebepoškození řadu dnů trpí;

D.     vzhledem k tomu, že tyto pasti jsou určeny hlodavcům, avšak jejich obětí se mohou stát i kočky, psi či ptáci;

1.      požaduje zákaz volného prodeje lepidlových pastí;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a Radě.

Právní upozornění