RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 130kWORD 57k
1.7.2015
PE565.709v01-00
 
B8-0731/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


liimpüüniste vabamüügi keelustamise kohta


Dominique Bilde, Sophie Montel

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek liimpüüniste vabamüügi keelustamise kohta  
B8-0731/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse direktiivi 2009/147/EÜ (nn linnudirektiiv) artiklit 8,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et liimpüüniseid müüakse piiramatult suurtes aiandus- ja rauakauplustes ning ka interneti teel;

B.     arvestades, et liimpüünis on lihtsalt loodusliku või sünteetilise liimiga kaetud plaat, mille keskele pannakse peibutis looma ligimeelitamiseks;

C.     arvestades, et liimpüünisesse jäänud loomad piinlevad mitmeid päevi, kuni viimaks surevad nälja, veekaotuse või enese vigastamise tõttu;

D.     arvestades, et liimpüünised on mõeldud näriliste tõrjeks, kuid nende ohvriks võivad langeda ka koerad, kassid ja linnud;

1.      nõuab liimpüüniste vabamüügi keelustamist;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.

Õigusalane teave