PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 129kWORD 57k
1.7.2015
PE565.709v01-00
 
B8-0731/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


liima-ansojen vapaan myynnin kieltämisestä


Dominique Bilde, Sophie Montel

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys liima-ansojen vapaan myynnin kieltämisestä  
B8-0731/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon direktiivin 2009/147/EY (niin kutsuttu lintudirektiivi) 8 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että liima-ansoja myydään vapaasti puutarhamyymälöissä, rautakaupoissa ja jopa internetissä;

B.     ottaa huomioon, että liima-ansa on synteettisellä tai luonnollisella liimalla päällystetty kaistale, jonka keskelle asetetaan syötti eläimen houkuttelemiseksi;

C.     ottaa huomioon, että liima-ansaan jääneet eläimet kärsivät päiväkausia, ennen kuin ne kuolevat nälkään, nestehukkaan tai itselleen aiheuttamiin vaurioihin;

D.     ottaa huomioon, että liima-ansat on tarkoitettu jyrsijöitä varten, mutta ne voivat koitua myös kissojen, koirien ja lintujen kohtaloksi;

1.      vaatii kieltämään liima-ansojen vapaan myynnin;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus