REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 58k
1.7.2015
PE565.709v01-00
 
B8-0731/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par līmes lamatu brīvas tirdzniecības aizliegumu


Dominique Bilde, Sophie Montel

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par līmes lamatu brīvas tirdzniecības aizliegumu  
B8-0731/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Direktīvas 2009/147/EK, proti, Putnu direktīvas, 8. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā līmes lamatas ir brīvi nopērkamas dārzniecības un mājamatniecības lielveikalos un pat internetā;

B.     tā kā līmes lamatas ir vienkārša plāksne, kura pārklāta ar sintētisku vai dabisku līmi un kuras centrā ir ēsma, lai notvertu dzīvnieku;

C.     tā kā notvertie dzīvnieki dienām ilgi cieš, līdz nomirst no bada, atūdeņošanās un pašsakropļošanās;

D.     tā kā šīs lamatas ir paredzētas grauzējiem, taču no tām var ciest arī kaķi, suņi un putni,

1.      prasa aizliegt līmes lamatu brīvu tirdzniecību;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Padomei.

 

Juridisks paziņojums