PROJEKT REZOLUCJI
PDF 139kWORD 58k
1.7.2015
PE565.709v01-00
 
B8-0731/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakazu wolnej sprzedaży pułapek lepowych


Dominique Bilde, Sophie Montel

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu wolnej sprzedaży pułapek lepowych   
B8-0731/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 8 dyrektywy 2009/147/WE, zwanej dalej dyrektywą ptasią,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że pułapki lepowe są dostępne w wolnej sprzedaży w dużych centrach ogrodniczych, sklepach dla majsterkowiczów, a nawet w internecie;

B.     mając na uwadze, że pułapka lepowa to zwykła płytka pokryta klejem naturalnym lub syntetycznym, w środku której umieszcza się przynętę, aby zwabić zwierzę;

C.     mając na uwadze, że złapane zwierzęta cierpią przez wiele dni zanim umrą z głodu, odwodnienia lub w wyniku samookaleczenia;

D.     mając na uwadze, że chociaż pułapki te są przeznaczone dla gryzoni, ich ofiarą mogą również paść psy, koty lub ptaki;

1.      wzywa do wprowadzenia zakazu wolnej sprzedaży pułapek lepowych;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

Informacja prawna