FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 57k
1.7.2015
PE565.709v01-00
 
B8-0731/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stopp för försäljning av limfällor


Dominique Bilde, Sophie Montel

Förslag till Europaparlamentets resolution om stopp för försäljning av limfällor  
B8-0731/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 8 i direktiv 2009/147/EG, det så kallade fågeldirektivet,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Limfällor säljs på stora trädgårdskedjor, byggvaruhus och till och med på internet.

B.     En limfälla är helt enkelt en platta med syntetiskt eller naturligt lim. Mitt på plattan klistras ett bete fast för att locka till sig djuren.

C.     De djur som fastnar i fällan får lida i flera dagar innan de dör av svält, uttorkning eller självförvållade skador.

D.     Dessa fällor är tänkta för gnagare, men även katter, hundar och fåglar kan fastna i dem.

1.      Europaparlamentet kräver ett stopp för försäljning av limfällor.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

Rättsligt meddelande