FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 60k
1.7.2015
PE565.710v01-00
 
B8-0732/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om bevaring af bestøvende insekter, herunder særligt honningbier


Dominique Bilde, Sophie Montel

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om bevaring af bestøvende insekter, herunder særligt honningbier  
B8‑0732/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 af 24. maj 2013,

–       der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2011 om honningbiers sundhed og udfordringer for biavlen,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at forordning nr. 485/2013, der begrænser brugen af ​​tre neonicotinoide stoffer ikke effektivt beskytter honningbier, miljøet og menneskers sundhed;

B.     der henviser til, at videnskabelige undersøgelser bekræfter, at disse pesticider påvirker bestøvende insekter;

C.     der henviser til, at disse molekyler kan have negative indvirkninger på miljøet, menneskers sundhed og nervesystem samt landbruget;

D.     der henviser til, at den økonomiske værdi af bestøvningen anslås til153 mia. EUR om året, og at 35 % af verdens landbrugsproduktion er knyttet til bestøvende insekter;

1.      opfordrer til et forbud mod enhver form for anvendelse af disse stoffer, så længe der stadig er risici;

2.      opfordrer Kommissionen til at iværksætte en omfattende støtteplan for bestøvende insekter for at støtte vores landbrug og bevare vores miljø;

3.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen og Rådet.

Juridisk meddelelse