FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 140kWORD 62k
7.7.2015
PE565.713v01-00
 
B8-0735/2015

jf.forretningsordenens artikel 133


om den forenkling af lovgivningen, som Kommissionen har taget initiativ til


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om den forenkling af lovgivningen, som Kommissionen har taget initiativ til  
B8‑0735/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at den største nyskabelse ved Den Europæiske Union er, at den benytter sig af bindende retsregler til at forpligte medlemsstaterne og skabe ensartethed i Europa;

 

B. der henviser til, at Unionen navnlig siden pilotprojektet om enklere lovgivning for det indre marked, kaldet Sliminitiativet (Simpler Legislation for the Internal Market), som blev taget i 1996 på foranledning af erhvervslivet, i realiteten har ført til en unødvendig lovgivningsmæssig og bureaukratisk komplicering;

 

C. der henviser til, at den betydelige lovgivningsmæssige inflation i Unionen har påført virksomhederne uhørte administrative omkostninger, som for Frankrigs vedkommende anslås til ca. 35 mia. EUR;

 

D. der henviser til, at Kommissionen samtidig giver udtryk for bekymring over omkostningerne ved de regler, som den selv har taget initiativ til (og som den anslår til 150 mia. EUR for virksomhederne), for i stigende grad at fremme deregulering;

 

E. der henviser til, at strategien om bedre lovgivning er et led i en snigende deregulering af hensyn til særlige interesser og erhvervslivet;

 

1. opfordrer Kommissionen til at stoppe den lovgivningsmæssige inflation i retssikkerhedsprincippets navn;

 

2. kræver, at strategien om bedre lovgivning ikke benyttes som et påskud for at deregulere økonomien af hensyn til særlige interesser.

 

Juridisk meddelelse