PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 140kWORD 64k
7.7.2015
PE565.713v01-00
 
B8-0735/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la simplificarea legislativă promovată de Comisie


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la simplificarea legislativă promovată de Comisie  
B8-0735/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât principala inovație a Uniunii Europene constă în faptul că utilizează forța legii pentru a constrânge statele membre și a uniformiza Europa;

 

B. întrucât, în special după lansarea proiectului-pilot de simplificare a legislației privind piața internă, denumit inițiativa SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market), în 1996, sub presiunea mediului de afaceri, Uniunea a condus în realitate la o creștere inutilă a complexității normative și birocratice;

 

C. întrucât inflația normativă considerabilă din Uniune reprezintă pentru întreprinderi costuri administrative incredibile, estimate la circa 35 de miliarde de euro pentru Franța;

 

D. întrucât, în același timp, Comisia se arată impresionată de costurile reglementării, pe care ea însăși a susținut-o și pe care o estimează la 150 de miliarde EUR pentru întreprinderi, pentru a promova în continuare dereglementarea;

 

E. întrucât strategia pentru o mai bună legiferare se înscrie în cadrul unei dereglementări ipocrite în beneficiul unor interese private și al mediului de afaceri,

 

1. solicită Comisiei să pună capăt inflației normative în numele principiului securității juridice;

 

2. solicită ca strategia pentru o mai bună legiferare să nu constituie un pretext pentru dereglementarea economiei în beneficiul unor interese private.

 

Notă juridică