FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 141kWORD 60k
22.6.2015
PE565.714v01-00
 
B8-0736/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om kultur og uddannelse i forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)


Dominique Bilde, Philippe Loiseau, Marine Le Pen, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille d'Ornano, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Louis Aliot, Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Gerolf Annemans, Sophie Montel

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om kultur og uddannelse i forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)  
B8‑0736/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at TTIP er en handelsaftale med henblik på oprettelse af et transatlantisk frihandelsområde i 2015, som Den Europæiske Union og De Forenede Stater i øjeblikket forhandler om;

B.     der henviser til, at TTIP kun vil tolerere ordninger til fremme og beskyttelse af kulturen, for så vidt de ikke er diskriminerende, hvilket vil sige, at såvel støtten til bogsektoren som ordningen med faste priser på bøger vil kunne anfægtes;

C.     der henviser til, at kultur og uddannelse ikke må betragtes som sektorer for handelsbare varer, der kræver rentabilitet for enhver pris;

D.     der henviser til, at TTIP vil føre til en standardisering til fordel for en amerikaniseret og globaliseret enhedskultur, der råder over den nødvendige finansiering til at gøre sig gældende i Unionen på bekostning af den nationale og europæiske kultur;

E.     der henviser til, at TTIP kan føre til et øget pres med hensyn til kommercialisering og privatisering;

1.      kræver, at TTIP-forhandlingerne øjeblikkelig afbrydes eller i mangel heraf, at kultur og uddannelse holdes uden for forhandlingerne;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen og Rådet.

 

Juridisk meddelelse