PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 144kWORD 60k
22.6.2015
PE565.714v01-00
 
B8-0736/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o području kulture i obrazovanja u okviru pregovora o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP)


Dominique Bilde, Philippe Loiseau, Marine Le Pen, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille d'Ornano, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Louis Aliot, Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Gerolf Annemans, Sophie Montel

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o području kulture i obrazovanja u okviru pregovora o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP)  
B8-0736/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je TTIP sporazum o trgovini o kojemu Europska unija i Sjedinjene Američke Države trenutačno pregovaraju i kojim se predviđa stvaranje transatlantskog područja slobodne trgovine 2015. godine;

B.     budući da će se „TTIP-om dopuštati samo nediskriminirajući instrumenti promicanja i zaštite kulture” zbog čega bi mogle biti dovedene u pitanje subvencije za sektor književno-nakladničke djelatnosti, pa i politike jedinstvenih cijena knjiga;

C.     budući da se kulturu i obrazovanje ne smije smatrati tržišnim sektorima koji pod svaku cijenu moraju biti profitabilni;

D.     budući da bi TTIP doveo do homogenizacije koja bi išla u korist samo amerikaniziranoj i globaliziranoj kulturi, koja se zahvaljujući dostatnim financijskim sredstvima može nametnuti u Uniji na štetu nacionalnih kultura i europske kulture;

E.     budući da postoji opasnost da se TTIP-om još poveća pritisak komercijalizacije i privatizacije;

1.      traži da se trenutačno obustave pregovori o TTIP-u, ili da se, u suprotnom, područja kulture i obrazovanja izuzmu iz tih pregovora;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji i Vijeću.

Pravna napomena