PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 142kWORD 61k
22.6.2015
PE565.714v01-00
 
B8-0736/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la includerea culturii și a educației în domeniul de aplicare al negocierilor privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)


Dominique Bilde, Philippe Loiseau, Marine Le Pen, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille d'Ornano, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Louis Aliot, Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Gerolf Annemans, Sophie Montel

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la includerea culturii și a educației în domeniul de aplicare al negocierilor privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)  
B8-0736/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât TTIP este un acord comercial care face în prezent obiectul negocierilor între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și întrucât acest acord prevede crearea, începând din 2015, a unei zone de liber-schimb transatlantice;

B.     întrucât „TTIP va permite introducerea unor mecanisme de promovare și protecție a culturii numai în măsura în care acestea sunt nediscriminatorii” și întrucât, prin urmare, măsuri precum subvenționarea sectorului editorial, dar și politicile care vizează stabilirea unui preț fix de vânzare a cărților ar putea fi puse în discuție;

C.     întrucât cultura și educația nu ar trebui să fie considerate sectoare comerciale, pentru care este absolut necesar să se asigure un anumit nivel de rentabilitate;

D.     întrucât punerea în aplicare a TTIP ar avea drept rezultat o anumită omogenizare, în beneficiul unei culturi unice, americanizate și globalizate, care dispune de finanțarea necesară pentru a se impune la nivelul Uniunii în detrimentul culturilor naționale și al culturii europene;

E.     întrucât există riscul ca TTIP să genereze presiuni suplimentare, amplificând și mai mult dimensiunea comercială și tendința de privatizare în sectoarele vizate;

1.      solicită să se suspende de urgență negocierile referitoare la TTIP sau, în caz contrar, să se garanteze faptul că cultura și educația nu sunt incluse în domeniul de aplicare al negocierilor;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, însoțită de numele semnatarilor, Comisiei și Consiliului.

Notă juridică