PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 59k
22.7.2015
PE565.715v01-00
 
B8-0737/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la cămașa de forță pe care euro o reprezintă pentru economia europeană


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la cămașa de forță pe care euro o reprezintă pentru economia europeană  
B8-0737/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel pentru economie în 2008, a declarat recent pentru The New York Times că euro este o cămașă de forță pentru economia europeană;

B.     întrucât, conform intervenției influentului economist, pentru a relansa economia europeană, cămașa de forță ar trebui slăbită printr-un sistem unificat de garanții bancare și o reducere a datoriilor țărilor pentru care această problemă a devenit insurmontabilă, fără să fie vorba exclusiv de Grecia,

1.      ia act de faptul că analiza respectivă e doar cea mai recentă și că mulți economiști de renume mondial au luat poziție împotriva euro, iar aceste analize sunt confirmate ictu oculi de datele economice negative înregistrate de cvasi totalitatea țărilor din zona euro;

2.      invită Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul să lanseze o dezbatere critică privind euro, eventuala încheiere a acestei experiențe și diversele scenarii pentru ceea ce s-ar întâmpla după renunțarea la euro.

Notă juridică