FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 58k
22.7.2015
PE565.716v01-00
 
B8-0738/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om fødevarefattigdom


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om fødevarefattigdom  
B8‑0738/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til Censis' (centret for sociale undersøgelser og investeringers) seneste rapport om "Italienerne og deres mad", hvoraf det fremgår, at hele 2,4 millioner familier i løbet af det seneste år ikke har været i stand til at købe tilstrækkeligt mange fødevarer til at opfylde deres behov;

B.     der henviser til, at der i forhold til 2007 er en million flere familier, som er ramt af fødevarefattigdom, hvilket svarer til en stigning på 85 %;

C.     der henviser til, at 12,2 % af alle småbørnsfamilier, dvs. 830 000 familier, ikke har kunnet blive mætte på værdig vis;

D.     der henviser til, at Den Europæiske Union ikke skal og ikke må være et instrument for økonomiske og finansielle kredse og heller ikke fremstå sådan, men altid skal sætte mennesket med dets komplekse og problematiske karakter i centrum for sin virksomhed;

1.      opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen til i kraft af sine kompetencer med hensyn til bekæmpelsen af fattigdom, social udstødelse og forskelsbehandling at give bekæmpelsen af fødevarefattigdom højeste prioritet og omgående stille så mange økonomiske midler til rådighed, som der kræves for at eliminere problemet.

Juridisk meddelelse