FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 59k
22.7.2015
PE565.717v01-00
 
B8-0739/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om den græske krise: en udgift på over 48 mia. EUR for Italien


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om den græske krise: en udgift på over 48 mia. EUR for Italien  
B8‑0739/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.      der henviser til, at Eurogruppens beslutninger – den første fra den 2. maj 2010 om den græske lånefacilitet på 77,3 milliarder og den anden fra maj 2012 på yderligere 120,2 milliarder – for Italien har medført udgifter på 37,2 mia. EUR.

B.      der henviser til, at den græske nationalbank har en gæld til Den Europæiske Centralbank på yderligere 41,7 milliarder (mål 2), som, hvis den ikke bliver tilbagebetalt, vil komme til at påhvile de nationale centralbanker, og som for Italiens vedkommende andrager yderligere 7,5 milliarder;

C.      der endvidere henviser til, at en del af den græske offentlige gæld, hvoraf Italiens andel udgør yderligere 3,6 milliarder, ejes af de nationale centralbanker;

D.      der henviser til, at de såkaldte græske "redningspakker", som Eurogruppen har vedtaget, ifølge flere analytikere har bestået i at flytte risikoen fra bankerne til skatteyderne;

E.      der henviser til, at bestemte lande, i første række Tyskland, har udnyttet "redningspakkerne" til at lægge deres bankers udgifter over på andre;

1.       opfordrer Europa-Kommissionen til at indføre de fornødne kompensations- og garantiforanstaltninger for Italien til gengæld for de udgifter, som landet har påtaget sig i medfør af Eurogruppens beslutninger.

 

Juridisk meddelelse