PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 60k
23.7.2015
PE565.718v01-00
 
B8-0740/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la abrogarea Acordului Schengen


Sylvie Goddyn, Steeve Briois, Marine Le Pen, Nicolas Bay, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Edouard Ferrand, Sophie Montel, Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la abrogarea Acordului Schengen  
B8-0740/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Acordul Schengen semnat la 13 iunie 1985,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Acordul Schengen, care sărbătorește la 13 iunie 2015 treizeci de ani, a instituit absența controalelor interne în interiorul zonei Schengen, permițând libera circulație;

B.     întrucât spațiul Schengen a crescut de la 5 la 26 state semnatare în 30 de ani;

C.     întrucât statele europene nu au nici aceleași imperative economice și sociale și nici aceleași constrângeri financiare, bugetare și de securitate;

D.     întrucât statisticile arată că se fac anual 1,25 miliarde de călătorii;

E.     întrucât spațiul Schengen permite libera circulație a imigranților ilegali și a potențialilor teroriști;

F.     întrucât libera circulație oferă statelor membre și cetățenilor acestora teren propice pentru bandele criminale și rețele de trafic de arme, de trafic de ființe umane și de substanțe ilegale,

1.      solicită abrogarea Acordului Schengen și restaurarea frontierelor naționale;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și statelor membre.

Notă juridică