NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 60k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o finančních krizích a dodržování lidských práv


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o finančních krizích a dodržování lidských práv  
B8-0741/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle směrodatného mínění dvou nezávislých odborníků OSN Alfréda de Zayas a Virginie Dandanové v souladu s článkem 103 Charty Organizace spojených národů „nemůže žádná smlouva nebo dluh přijatý státem zavazovat k porušení Charty OSN“, což znamená, že „žádná úmluva nebo půjčka nemůže stát nutit porušovat občanská, kulturní, hospodářská, politická a sociální práva svých obyvatel. A žádná půjčka nesmí popírat suverenitu státu“;

B.     vzhledem k tomu, že dále Řecko není jediné zodpovědné za své problémy a úsporná opatření vnucená „trojkou“ přispěla ke zhoršení ekonomické krize, a tak znemožnila splacení dluhu podle původně vnucených podmínek;

1.      vyzývá Komisi, Mezinárodní měnový fond a Evropskou centrální banku, aby uznaly a potvrdily, že dodržování lidských práv je nezpochybnitelnou zásadou a nemůže být přijato žádné řešení otázky řeckých financí, které nebude brát ohled na lidská práva;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Mezinárodnímu měnovému fondu, Evropské centrální bance a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

 

 

Právní upozornění