FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 59k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om finanskriser og respekt for menneskerettighederne


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om finanskriser og respekt for menneskerettighederne  
B8‑0741/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at en stat ifølge to uafhængige FN-eksperter, Alfred de Zayas og Virginia Dandan, som refererer til artikel 103 i De Forenede Nationers pagt, ikke kan tvinges til at bryde denne pagt, uanset hvilke aftaler eller gældsforpligtelser den måtte indgå, sådan at forstå, at ingen traktat og intet lån kan tvinge et land til at overtræde sine indbyggeres civile, kulturelle, økonomiske, politiske eller sociale rettigheder. Og intet lån kan sætte en stats suverænitet ud af kraft;

B.     der desuden henviser til, at Grækenland ikke selv bærer det fulde ansvar for sine problemer, og at de spareforanstaltninger, som trojkaen har gennemtvunget, har medvirket til at forværre den økonomiske krise og på den måde gjort det umuligt at tilbagebetale gælden i henhold til de betingelser, hvorpå den blev optaget;

1.      opfordrer Kommissionen, Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Centralbank til at anerkende og lægge sig på sinde, at respekt for menneskerettighederne er et princip, som ikke lader sig forhandle, og at ingen løsning på den græske økonomiske krise er mulig, uden at der tages hensyn til disse;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Den Internationale Valutafond, Den Europæiske Centralbank og De Forenede Nationers generalsekretær.

Juridisk meddelelse