PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 104kWORD 58k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


rahoituskriisistä ja ihmisoikeuksien noudattamisesta


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys rahoituskriisistä ja ihmisoikeuksien noudattamisesta  
B8-0741/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että YK:n kahden riippumattoman asiantuntijan Alfred de Zayasin ja Virginia Dandanin lausuntojen mukaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 103 artiklan mukaan mikään valtion sopimus tai lainasopimus ei voi velvoittaa valtiota rikkomaan YK:n perussääntöä, sillä mikään sopimus tai lainasopimus ei voi velvoittaa maata rikkomaan sen asukkaiden kansalaisoikeuksia, kulttuuriin ja talouteen liittyviä oikeuksia, poliittisia oikeuksia tai sosiaalisia oikeuksia; mikään laina ei myöskään voi kumota valtion suvereniteettia;

B.     toteaa lisäksi, että Kreikka ei ole yksin vastuussa omista ongelmistaan ja että troikan vaatimat säästötoimet ovat pahentaneet talouskriisiä ja tehneet mahdottomaksi velan takaisinmaksun alkuperäisten ehtojen mukaisesti;

1.      kehottaa komissiota, Kansainvälistä valuuttarahastoa ja Euroopan keskuspankkia tunnustamaan ja vahvistamaan, että ihmisoikeuksien noudattaminen on periaate, josta ei voida tinkiä ja ettei Kreikan rahoituskriisiä voida ratkaista ilman, että tämä seikka otetaan huomioon;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, Kansainväliselle valuuttarahastolle, Euroopan keskuspankille ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus