ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 140kWORD 61k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a pénzügyi válságokról és az emberi jogok tiszteletben tartásáról


Gianluca Buonanno

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a pénzügyi válságokról és az emberi jogok tiszteletben tartásáról  
B8‑0741/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.     mivel az ENSZ két független szakértőjének, Alfred de Zayasnak és Virginia Dandannak hitelt érdemlő véleménye szerint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 103. cikke értelmében „semmilyen megállapodás vagy egy állam által vállalt adósság nem kötelezheti az országot az ENSZ alapokmányának megsértésére”, abban az értelemben, hogy „semmilyen szerződés vagy kölcsön nem kényszeríthet egy országot arra, hogy megsértse lakosságának állampolgári, kulturális, gazdasági, politikai és szociális jogait. És egy kölcsön sem tagadhatja meg egy állam szuverenitását”;

B.     mivel Görögország problémáiért nem kizárólag Görögország felelős, hanem a trojka által előírt megszorító intézkedések is hozzájárultak a gazdasági válság még súlyosabbá válásához, lehetetlenné téve ily módon az adósság eredeti feltételek szerinti visszafizetését;

1.      felszólítja a Bizottságot, a Nemzetközi Valutaalapot és az Európai Központi Bankot, hogy ismerje el és erősítse meg, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása megkérdőjelezhetetlen elv, és a görög pénzügyi válságra irányuló egyetlen megoldást sem lehet ennek figyelembevétele nélkül elfogadni;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Nemzetközi Valutaalapnak, az Európai Központi Banknak és az ENSZ főtitkárának.

Jogi nyilatkozat