PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 59k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl finansinės krizės ir pagarbos žmogaus teisėms


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl finansinės krizės ir pagarbos žmogaus teisėms  
B8-0741/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi, remiantis autoritetinga dviejų JTO nepriklausomų ekspertų Alfredo de Zayaso ir Virginios Dandan nuomone, Jungtinių Tautų chartijos 103 straipsnyje numatyta, kad joks valstybės susitarimas ar skola negali įpareigoti pažeisti JTO chartijos, taigi jokia sutartis ar paskola negali priversti šalies pažeisti pilietinių, kultūrinių, ekonominių, politinių ir socialinių gyventojų teisių ir jokia paskola negali būti paneigtas valstybės suverenitetas;

B.     kadangi Graikija nėra vienintelė atsakinga už nelaimes ir kadangi trejeto nustatytos griežto taupymo priemonės prisidėjo prie ekonominės krizės padidinimo ir todėl neįmanoma grąžinti skolos pagal nustatytas pirmines sąlygas;

1.      ragina Komisiją, Tarptautinį valiutos fondą ir Europos Centrinį Banką pripažinti ir dar kartą pabrėžti, kad pagarba žmogaus teisėms yra neginčytinas principas ir kad neatsižvelgus į tai neturi būti priimtas joks Graikijos finansinio klausimo sprendimas;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarptautiniam valiutos fondui, Europos Centriniam Bankui ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

Teisinis pranešimas