REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 148kWORD 60k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par finanšu krīzi un cilvēktiesību ievērošanu


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par finanšu krīzi un cilvēktiesību ievērošanu  
B8-0741/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā saskaņā ar autoritatīvu divu neatkarīgu ANO ekspertu Alfred de Zayas un Virginia Dandan atzinumu, ka atbilstoši ANO Statūtu 103. pantam „neviens nolīgums vai aizdevuma līgums nevar paredzēt kādai valstij pienākumu pārkāpt ANO statūtus“, kas ir jāsaprot tādējādi, ka „nevienā nolīgumā vai aizdevuma līgumā nevar būt paredzēts pienākums pārkāpt savas valsts iedzīvotāju pilsoniskās, kultūras, ekonomiskās, politiskās un sociālās tiesības. Un nevienas parādsaistības nevar atcelt kādas valsts suverenitātiˮ;

B.     tā kā līdz ar to, ņemot vērā, ka savās nelaimēs nav vainojama tikai Grieķija un ka trijotnes uzspiestie taupības pasākumi ir sekmējuši ekonomiskās krīzes padziļināšanos, jo tie padarīja neiespējamu parādsaistību izpildi saskaņā ar sākotnējiem nosacījumiem,

1.      aicina Komisiju, Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Centrālo banku atzīt un apstiprināt, ka cilvēktiesību ievērošana ir nesatricināms princips un ka nevienu Grieķijas finanšu jautājuma atrisinājumu nevar apstiprināt, ja netiek ņemtas vērā cilvēktiesības;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Starptautiskajam Valūtas fondam, Eiropas Centrālajai bankai un ANO ģenerālsekretāram.

Juridisks paziņojums