ONTWERPRESOLUTIE
PDF 121kWORD 57k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over financiële crises en de eerbiediging van de mensenrechten


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over financiële crises en de eerbiediging van de mensenrechten  
B8-0741/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat volgens de achtenswaardige mening van twee onafhankelijke deskundigen van de VN, Alfred de Zayas en Virginia Dandan, over de zin van artikel 103 van het Handvest van de Verenigde Naties, "geen enkel door een staat aangegaan verdrag of schuld mag leiden tot de verplichting het VN-Handvest te schenden", in de zin dat "geen enkel verdrag of lening een land mag dwingen de burgerrechten, culturele, economische, politieke en sociale rechten van zijn bevolking te schenden. Geen enkele lening mag de soevereiniteit van een staat schenden";

B.     overwegende eveneens dat Griekenland niet als enige verantwoordelijk is voor zijn eigen ellende en dat de door de trojka opgelegde besparingsmaatregelen de economische crisis hebben verergerd en de terugbetaling van de schuld volgens de oorspronkelijke voorwaarden zo onmogelijk hebben gemaakt;

1.      vraagt de Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank te erkennen en te beamen dat over de eerbiediging van de mensenrechten niet wordt onderhandeld en dat de Griekse financiële kwestie enkel kan worden opgelost als met dit beginsel rekening wordt gehouden;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Juridische mededeling